ثبت مالیات کارتخوان – سایت ثبت نام مالیاتی دستگاه پوز سیار – دریافت کد

وی افزود: مالکیت دولتی موجب شده بود این باشگاهها در دورههای متعددی از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا اخطار بگیرند تا امسال که به حذف این دو باشگاه از جام باشگاههای آسیا انجامید و هزینههایی را ایجاد کرد. خاندوزی اضافه کرد: سالهای سال برای تعیین تکلیف این دو باشگاه و حل مالکیت دولتی آنها فرصت داشتیم، اما متاسفانه این زمان از دست رفت تا به این مرحله رسیدیم. خاندوزی درباره روش ارزش گذاری این دو باشگاه هم گفت: بنا بود مشخص شود چه کارشناسان رسمی و مبتنی بر چه اطلاعات و داده هاو صورتهای مالی باید ارزیابی را انجام دهند، اما این اطمینان خاطر وجود دارد آنچه اکنون با آن مواجه هستیم خالص دارایی این دو باشگاه است یعنی همه بدهیهای آنها و حتی بدهیهای احتمالی، لحاظ شده است و خالص داراییها در پیش چشم مردم قرار میگیرد. گفت: در این باره از ساز و کارهای قانونی لازم استفاده شد و بنا بود مشخص شود چه کارشناسان رسمی و مبتنی بر چه اطلاعات و داده هاو صورتهای مالی باید ارزیابی را انجام دهند، اما این اطمینان خاطر وجود دارد آنچه اکنون با آن مواجه هستیم خالص دارایی این دو باشگاه است یعنی همه بدهیهای آنها و حتی بدهیهای احتمالی، لحاظ شده است و خالص داراییها در پیش چشم مردم قرار میگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اساساً منفعت صورتهای مالی شفاف در بازار سرمایه این است که از این پس، پنهان کردن این دست اطلاعات، کار دشواری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پنهان کردن صورت های مالی در بازار سرمایه کار دشواری است، افزود: این شفافیت شروع یک فرآیند اصلاحی است و تحقق مدیریت حرفهای و درآمدهای پایدار این دو باشگاه و به سامان شدن قراردادها و شفافیت عملکرد، مواردی است که از سمت وزارت ورزش و فدراسیون باید پیگیری شود تا گام نخست، موفقیت آمیز باشد. خاندوزی با اشاره به نکات مثبت خصوصی سازی سرخآبی ها از جمله شفافیت و مدیریت متفاوت تر، بیان داشت: پیگیری بسیار ویژهای از طریق سازمان خصوصی سازی در این باره انجام شد، و فقط با واگذاری استقلال و پرسپولیس هم مواجه نبودیم بلکه با افزایش سرمایه این دو باشگاه مواجهیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیگیری بسیار ویژهای از طریق سازمان خصوصی سازی در این باره انجام شد، اضافه کرد: در هیئت عالی واگذاری، فقط با واگذاری استقلال و پرسپولیس مواجه نیستم بلکه با افزایش سرمایه این دو باشگاه مواجهیم و به عبارت دیگر داریم از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، این دو باشگاه را از طریق آورده مردمی در بازار سرمایه، افزایش سرمایه میدهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با چه روش و ساز و کاری این دو باشگاه ارزش گذاری شدند؟ این شرکت PSP نیز از دیگر شرکتهای زیرمجموعه بانکی است که با پشتوانه بانک بزرگی مانند بانک اقتصاد نوین به عرصه فعالیت پا گذاشت و در سال 85 توانست عنوان بزرگترین مجموعه پایانههای فروش را از آن خود کند. راهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاههای تقلبی مانند صفحه کلید سخت و یا عدم وجود چراغهای چشمک زن وجود دارد که میتوان در مواقع لزوم آنها را مورد بررسی قرار داد. خاندوزی افزود: اکنون چشم انداز حوزه سیاستهای تورمی و سیاستهای ارزی برای فعالان اقتصادی روشن است و از ابهامی که پیش از این وجود داشت خارج شدیم و چشم انداز کنترل تورم و ثبات قیمتها و ارز نیز وجود دارد و این فقط حرف نیست و عمل ستاد اقتصادی دولت، این موضوع را به فعالان اقتصادی نشان داده است. وی ادامه داد: متأسفانه برغم همه شعارها و حرف ها؛ در عمل موانع پیش رو آن قدر زیاد بوده است که بسیاری از سرمایه گذاران خسته و از ورود به فعالیت اقتصادی پشیمان شدند، زیرا برخی از آنها حدود شش ماه تا یک سال معطل دریافت مجوز فعالیت مانده اند.

در صورتی که دستگاههای کارتخوان در سامانه سازمان مالیاتی ثبت شده باشد، مالیات اضافهای جز مالیات بر درآمد مشاغل به آنها تعلق نمیگیرد. خاندوزی ادامه داد: واگذاری این ۲ باشگاه مبتنی بر این است که نخست این باشگاهها باید تا حد ممکن حرفهای شوند و دوم این که با مالکیت مالکان واقعی و با نقش آفرینی مردم اداره شوند. وی با بیان اینکه در این مقطع، راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که تکالیف قانونی را انجام دهد، گفت: این تکالیف، نخست به حل مسائل بین المللی و محرومیتهای این دو باشگاه پایان میدهد و دوم، تلاش میکنیم در این مسیر، اتفاق مبارک ماندگار رخ دهد و این باشگاهها، حرفهای اداره شوند و درآمدزایی پایدار داشته باشند و هزینههای آنها شفاف شود. امروزه دو روش اصلی برای پرداخت وجود دارد، یکی پول نقد و دیگری کارتهای اعتباری و ما هر روزه با هر دوی آنها سر و کار داریم. وزیر اقتصاد به برخی مداخلات مخرب در اقتصاد اشاره و اضافه کرد: با تغییر دولتها و وزرای جدید و سیاستهای جدید و تغییرات لایحه بودجه، بخشی از بی ثباتی و اطمینان نداشتن به وجود میآید و تا زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۱، صورت قطعی خود را پیدا نکند این نوسان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید